Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier v. 1.12, 15.09.2021

1. Hensikt

Dokumentet skal sikre at rekvirenter har tilgang til oppdaterte linker ved rekvirering av Analyser som videresendes til eksterne laboratorier.

2. Omfang

Dokumentet omfatter linker til analyseoversikter og rekvisisjoner ved de laboratoriene, som vi videresender prøver til.

3. Grunnlagsinformasjon

Ved oppdatering av nettsider, endres ofte internettadressene. Dette kan medføre at linker brukt i de enkelte "hjemmesidene" (se nedenfor) eller analysefilene forblir inaktive eller ugyldige, inntil den enkelte analysefil er revidert og ny aktiv link er satt inn. Slik revisjon av den enkelte analysefil, kan ta tid.

Avdeling for medisinsk biokjemi har derfor utarbeidet dette dokumentet, som inneholder samling av de mest brukte linkene, som er gitt i Analyser som videresendes til eksterne laboratorier.

4. Linker

4.1 Haukeland universitetssjukehus

4.2 Oslo Universitetssykehus

​4.3 St. Olavs hospital, Trondheim

4.4 Universitetssykehuset Nord-Norge