Immunelektroforese i urin (-59 + 760) v. 1.3, 04.02.2014

Prøvemateriale

Urin

Monovetterør

Analysevolum

Minimum 40 ml (inkl. urinelektroforese som utføres først)

Prøvetaking

Helst døgnurin, alternativt morgenurin.

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig.

Metode

Immunfiksasjon på agarosegel.    

Indikasjon

Typebestemmelse av påviste monoklonale bånd i urin. Oppfølging av myelomatosebehandling.

Utføres

Mandag - fredag på dagtid ved behov.

Forventet svartid 2-3 uker.

Referanser

Se Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Elfo/allergi

Rekvisisjonsskjema

Urinrekvisisjon