v. 1.3 Immunelektroforese i urin (-59 + 760)

Prøvemateriale

Urin

Monovetterør

Analysevolum

Minimum 40 ml (inkl. urinelektroforese som utføres først)

Prøvetaking

Helst døgnurin, alternativt morgenurin.

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig.

Metode

Immunfiksasjon på agarosegel.    

Indikasjon

Typebestemmelse av påviste monoklonale bånd i urin. Oppfølging av myelomatosebehandling.

Utføres

Mandag - fredag på dagtid ved behov.

Forventet svartid 2-3 uker.

Referanser

Se Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Elfo/allergi

Rekvisisjonsskjema

Urinrekvisisjon