Vitamin D (25-OH-vitamin D, 25-hydroksyvitamin D i serum) (127) v. 1.8, 08.04.2022

Prøvemateriale

Serum.

 

Gelglass.

 

Glass uten tilsetning kan også benyttes.

Analysevolum

0,5 mL

 

Pasientforberedelse

Ingen.

 

Prøvetaking

Venepunksjon eventuelt kapillært ved vanskelig prøvetakning.

 

Tas i eget glass.

Prøvebehandling

Prøven sentrifugeres innen 2 timer.

 

Oppbevares ved 2-8 °C.

Holdbarhet

Avpipettert serum og serum over gel er holdbart i 1 uke ved 2-8 °C.

 

Merking av prøver

MMA/Vitamin D etikett med barkode settes på langs.

 

Metode

LC-MS/MS.

 

Indikasjon

Utredning og oppfølgning av 25-OH-vitamin D mangel.

 

Utføres

Mandag til fredag, dagtid.

 

Svartid: Innen 4 virkedager.

 

Referanseområde

Referanseområdet er 50-200 nmol/L.

 

Helserelaterte grenseverdier:

<25 – Alvorlig vit D mangel

25-50 – Vit D mangel

50-200 – Anbefalt total vit D nivå er 75-150 nmol/L

200-350 – Vit D over anbefalt nivå

>350 – Fare for toksiske effekter

 

Analytisk variasjon (CV)

5 %

 

Biologisk variasjon

Ukjent (sesongvariasjon avhengig av sollys og kosthold)

 

Svarvurdering

Vitamin D svar som utgis er summen av 25-OH-vitamin D3 og 25-OH-vitamin D2.

25-OH-vitamin D2 må være over 5 nmol/L, for at den skal regnes med i summen.

Andelen av 25-OH-vitamin D2 i prøven oppgis i en kommentar bak svaret.

 

Vitamin D3 dannes i huden ved soleksponering og finnes i fet fisk. D2 finnes i planter, sopp og noen vitamin D substitusjonspreparat.

 

Tilstander assosiert med vitamin D-mangel:

         Rakitt

         Osteomalasi

         Osteoporose

         Frakturer

         Falltendens/muskelsvakhet

         Diffuse muskelsmerter

         Hyperparatyreoidisme

         Hypertensjon

         Metabolske sykdommer (eks. diabetes)

         Multippel sklerose

         Autoimmune sykdommer

         Kreftsykdommer

         Infeksjons­sykdommer

         Psykiske lidelser; bl.a. depresjon

 

Lave verdier kan ses ved mangelfull ernæring, utilstrekkelig soleksponering, fettmalabsorpsjon (vitamin D absorberes med fett), hyperparatyreoidisme, nefrotisk syndrom (tap av D-vitamin i urinen), nyresvikt og bruk av legemidler som påvirker vitamin D-metabolismen (f.eks. glukokortikoider og noen antiepileptika).

 

Høye verdier sees meget sjelden, men kan f.eks. forekomme ved inntak av vitaminkonsentrater (eks. Afi-D2 Forte).

 

Referanser

Mattilsynet:

VKM-vurdering av D-vitamin

 

Rapport fra ernæringsrådet:

Tiltak for å sikre en god vitamin D-status

i befolkningen

 

UpToDate

 

Tor-Arne Hagve og Jens Petter Berg (red.), 2011, Klinisk biokjemi og fysiologi.

 

Nasjonalt råd for ernæring: Meyer H, Brunvand L, Brustad M, Holvik K, Johansson L, Paulsen JE. Tiltak for å sikre en god vitamin D-status i befolkningen. Rapport IS- 1408. 2006

 

Kommentar

25-OH-vitamin D2

NPUkode: NPU26810

Refusjonskode: MB6

 

25-OH-vitamin D3

NPUkode: NPU01435

Refusjonskode: MB6

 

25-OH-vitamin D3+ D2

NPUkode: NPU10267

Refusjonskode: MB6

 

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519509/51519514

 

Seksjon for kromatografi

 

Akkrediteringsstatus

Akkreditert