v. 1.3 Immunglobulin D (IgD)

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

0,1 ml

Indikasjon

Periodisk feber med mistanke om hyper IgD-syndrom (HIDS).

Diverse

Se Analyseoversikten i Bergen

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier