Blodkultur, bakteriologisk dyrkning (A) v. 1.6, 15.02.2021

 

Indikasjon

Sepsis, meningitt, endokarditt, pneumoni, pyelonefritt, peritonitt, akutt osteomyelitt, purulent artritt, infeksjon i intravasale fremmedlegemer eller kateter. Etter biopsitaking ved diskitt. Annen infeksjon med påvirket almentilstand/feber.   

Ved mistanke om mykobakterie-bakteriemi eller -sepsis benyttes heparinglass

Prøvemateriale

Fullblod

Blodkulturflasker:

BacT/ALERT FA Plus (aerob), grønn kork (min.volum 4ml, anbefalt 10ml)

BacT/ALERT FN Plus (anaerob), oransje kork (min.volum 4ml, anbefalt 10ml)

BacT/ALERT PF Plus (barneflasker), gul kork (min.volum 50µml,anbefalt 4ml)

                                                                              

Enkelte andre prøvematerialer kan dyrkes på blodkulturflasker. Se egen prosedyre.

Analysevolum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spesielle problemstillinger

Det er en direkte sammenheng mellom total mengde blod som tas og undersøkelsens sensitivitet. Nedenfor angis anbefalt minstevolum for ulike problemstillinger, barneflasken kan analyseres med helt ned til 50µL blod, standard aerob og anaerob flaske kan analyseres med ned til 4 mL blod

Det er viktig at anbefalt maksvolum ikke overskrides, dette kan lede til falske positive utslag i den automatiske overvåkingen

Totalt analysevolum utover 6 fulle flasker hos voksne, har i de fleste tilfeller liten eller ingen klinisk verdi.

 

Standard volum:

Voksen:

2 sett flasker (1 sett = 1 anaerob + 1 aerob flaske á 10 ml blod)

(totalt 4 flasker)

Barn:

  < 2,5 kg - 1 barneflaske a 1-3 ml

2,5-10 kg - 1 barneflaske a 3-4 ml

 10-30 kg - 1 barneflaske a 4 ml(evt.+1 anaerob flaske a 4-10 ml)

    >30 kg - 2 sett flasker (1 sett = 1 anaerob + 1 aerob flaske á 5-10 ml blod)

 

Endokarditt

Voksen:

3 sett flasker (1 sett = 1 anaerob + 1 aerob flaske á 10 ml blod)

(totalt 6 flasker)

 

Invasiv soppinfeksjon eller  

kontroll av behandling for invasiv soppinfeksjon:

Nedenfor angis anbefalt minstevolum

Voksen:

2 sett flasker (1 sett = 1 anaerob + 2 aerob flasker á 10 ml blod).

(totalt 6 flasker)

 

Barn:

 < 2,5 kg - 2 barneflasker a 1-3 ml

2,5-10 kg - 2 barneflasker a 3-4 ml

 10-30 kg - 3 barneflasker a 4 ml

   >30 kg - 2 sett flasker (1 sett = 1 anaerob + 2 aerob flaske á 5-10 ml blod)

               (totalt 6 flasker)
 

Kontroll under pågående soppbehandling anbefales tatt 2 ganger per uke.

Prøvetaking          

 • Blodkulturer bør tas så snart som mulig etter symptomdebut og før oppstart av antibiotisk behandling.
 •  
 • Det er ikke vist gevinst av å tilpasse prøvetaking til febertopper.
 •  
 • Ved prøvetaking utover standard mengde kan ytterligere flasker tas på samme tidspunkt. Alternativt kan en vente 4-6 timer dersom det ikke er aktuelt å starte behandling. Totalt analysevolum utover 6 fulle flasker hos voksne har i de fleste tilfeller liten eller ingen klinisk verdi.
 •  
 • Hvert sett tas fra ulikt stikksted; vanligst perifer vene i hver arm.
 •  
 • Innstikkssted må desinfiseres tilstrekkelig for å forhindre kontaminasjon. Bruk rikelig med desinfeksjon og overhold virketiden før prøvetaking
 •  
 • Blodkulturer tatt fra sentrale kateter skal ledsages av perifere prøver hvis mulig, og merkes tydelig med lokalisasjon.
 •  
 • Hvis blodkulturer tas under pågående antibiotikabehandling(gitt > 1 dose) tas prøven rett før ny dosering når antibiotikakonsentrasjonen er på sitt laveste.

Prøvebehandling

Oppbevares ved romtemperatur og transporteres daglig til laboratoriet

Holdbarhet

<24 timer ved romtemperatur. Overskrides tiden kan undersøkelsens sensitivitet reduseres betydelig.

Merking av prøve

Fullt navn og fødselsnummer på flaske. Merkelapp på flaske klistres på rekvisisjon. Hver flaske må merkes tydelig med prøvelokalisasjon, f.eks. vene-venstre arm eller CVK.

Metode

Dyrkning i varmeskap under automatisk overvåking

Utføres

Alle dager

Svartid

Sykehusprøver:

    -Ingen vekst: 5 dager, 7 dager ved endocarditt, septisk artritt og ved spørsmål om sopp

    -Vekst: 5-6 dager, 7-8 dager ved endocarditt, septisk artritt og ved spørsmål om sopp

Polikliniske prøver:

    -Ingen vekst: 5-6 dager, 7-8 dager ved endocarditt, septisk artritt og ved spørsmål om sopp

    -Vekst: 5-7 dager, 7-9 dager ved endocarditt, septisk artritt og ved spørsmål om sopp

 

Spesielle kliniske problemstillinger kan kreve lengre dyrkningstid

Alle funn (gramfarging, identifikasjon og resistensbestemmelse) meddeles forløpende telefonisk og elektronisk

   -Mikroskopisk undersøkelse: Samme dag som prøven er positiv

   -Identifikasjon: Vanligvis innen 1 dag etter positiv prøve

   -Resistensbestemmelse: 2-3 dager etter positiv prøve

Svar/svarvurdering

Ingen vekst

Vekst med resultat av mikroskopisk undersøkelse og identifikasjon

Resistensbestemmelse på alle klinisk relevante bakterier

Rekvisisjonsskjema

Rosa - Seksjon for bakteriediagnostikk

Klinisk problemstilling og eventuell pågående eller planlagt behandling må angis. Mistanke om infeksjon med smitterisikogruppe3 mikrober som Brucella, Fransicella/tularemi og anthrax må angis. Dette for å sikre best mulig behandling av prøven og for å sikre laboratoriepersonalet mot smitte.

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for bakteriediagnostikk

Tlf: 51518812

Vakthavende mikrobiolog(08-15:30 man-lør, 10-14:30 søndag)

Tlf: 908 14 788

Referanser

Nasjonal Veileder i pediatri

Strategirapport nr. 16, 2002, Blodkulturer, ISSN 0804-8444

ESCMID* guideline for the diagnosis and management of Candida

diseases 2012: diagnostic procedures

UptoDate

Akkrediteringsstatus Akkreditert