Herpes Simplex Virus (HSV) 2 IgG antistoff v. 1.2, 04.01.2022

 

Indikasjon

Se lenke for indikasjon
Lenke:
Herpes Simplex Virus 2 - OUS Ullevål

Prøvemateriale

Serum

Serum m/gel (Helst eget prøveglass)

 

 

Se lenke for evt. andre typer prøvemateriale
Se lenke for evt. informasjon om prøvebehandling, holdbarhet og analysevolum


Lenke: Herpes Simplex Virus 2 - OUS Ullevål

Forsendelse

Blodprøver må ankomme Avdeling for medisinsk mikrobiologi (SUS) hverdager innen kl: 14:00
(mandag-torsdag), for å sikre forsendelse samme dag.
Blodprøver som ankommer etter kl: 14:00, sendes neste hverdag (mandag-torsdag)

Analysested

Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Brukerhåndbok: https://ousmik.no/index.php

Rekvisisjon: Rekvisisjoner OUS

Kommentar

For mer informasjon

Se: Rekvirering av mikrobiologiske analyser

Se: Herpes simplexvirus - infeksjoner - Veileder for helsepersonell FHI