Beta2-glykoprotein I IgG/IgM

Beta2-glykoprotein I IgG/IgM v. 2.2, 27.03.2020

 

Prøvemateriale

Beholder

Serum.

Serum-glass med gel.

Analysevolum

2 mL

Prøvetaking

Før prøvetakning skal pasienten identifisere seg og oppgi fullt navn og fødselsnummer/ D-nummer (11 siffer).

Prøvebehandling

Prøven må koagulere fullstendig før sentrifugering. Sentrifugeres før forsendelse. Oppbevares i kjøleskap. Sterkt hemolysert eller lipemisk serum skal unngås.

Forsendelse

Romtemperatur

Holdbarhet

Bør være laboratoriet i hende innen 48 timer.

Merking av prøve

  • Pasientens for- og etternavn
  • Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
  • Prøvetakingsdato

Metode

Fluorescens enzym-immunoassay (FEIA)

Indikasjon

Kan brukes som en hjelp til å bedømme risikoen for trombose hos individer med systemisk lupus erythematosus (SLE) eller lupuslignende forstyrrelser.

Utføres

Alle virkedager, dagtid.

Referanseområde

< 7 U/mL.

Svarvurdering

Positiv Beta2-Glykoprotein I IgG/IgM kan være assosiert med immunologisk betinget trombosetendens og/eller gjentatte spontanaborter (Antifosfolipidsyndrom).

Kommentar

Beta2-glykoprotein I IgG/IgM utføres alltid sammen med Kardiolipin IgG/IgM.

 

Ved positiv Beta2-glykoprotein I IgM / Kardiolipin IgM, utføres også Revmatoid faktor IgM, fordi tilstedeværelse av revmatoid faktor IgM kan gi interferens ved kvantitering av Beta2-glykoprotein I IgM / Kardiolipin IgM. 

 

Ved kliniske manifestasjoner bør supplerende undersøkelser som Lupus antikoagulant utføres. Analysen utføres ved Avd. for medisinsk biokjemi, SUS.

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin - immunologiske undersøkelser

Merk skjema med:

  • For- og etternavn på rekvirerende lege
  • Avdeling/legekontor med nøyaktig returadresse og telefonnummer
  • Pasientens for- og etternavn
  • Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
  • Diagnose/aktuell problemstilling
  • Prøvetakingsdato
  • Prøvetakers signatur

Avdeling

Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin

Seksjon for analyse- immunologi

Tlf.: 51 51 88 60