HLA-klasse-I-as (Screening for IgG antistoff klasse I mot Human Leucocytt Antigen) v. 1.0, 28.03.2012

 

Prøvemateriale

EDTA blod (uten gel)

Analysevolum

6 ml EDTA blod (min 1 ml)

Prøvetaking

Før prøvetaking skal pasienten identifisere seg og oppgi fullt navn og fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)

Forsendelse

Ingen spesielle forholdsregler

Holdbarhet

Prøven er holdbar i 4 dager etter prøvetaking.

Dersom plasma pipetteres av og fryses, kan prøvematerialet oppbevares i frys i inntil 3 mnd.

Merking av prøve

         Pasientens for- og etternavn

         Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11-siffer)

         Prøvetakingsdato

Metode

Flowcytometri

Indikasjon

Refraktæritet ved gjentatte trombocytt transfusjoner.

Transfusjonsreaksjon på trombocytter.

Andre indikasjoner etter avtale.

Utføres

Utføres kun på dagtid på hverdager.

Prøven må tas før kl 12 dersom analysen skal utføres samme dag.

Analysen er kun tilgjengelig for interne rekvirenter.

Ring og avtal analysering med avd for Immunologi og Transfusjonsmedisin (51518822/8821)

Biologisk variasjon

Multipara og gjentatte trombocytt-transfusjoner øker sjansen for å danne HLA-antistoff.

Svarvurdering

Prøve besvares med: P-HLA-Klasse I-as: Negativ/Positiv

 

Ved positiv screening anbefales det å sende prøve av pasient til OUS for spesifisitetsundersøkelse og HLA typing av pasient.

 

I tvilstilfeller vil prøven besvares ut som usikkert resultat. Det anbefales at det sendes prøve til Ullevål.

Ved ØH: Send prøve til OUS for spesifisitetsundersøkelse.

Kommentar

Lipemiske prøver kan gi problemer med tolkning av resultat. Det vil i tvilstilfeller bli bedt om ny prøve av pasient.

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin - transfusjonsmedisinske analyser

    Merk skjema med:

         For- og etternavn på rekvirerende lege

         Avdeling/legekontor med nøyaktig returadresse og telefonnummer

         Pasientens for- og etternavn

         Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)

         Diagnose/aktuell problemstilling

         Prøvetakingsdato

         Prøvetakers signatur

 

Kryss for annet: HLA-screening.

 

Prøver til OUS for spesifisitetsundersøkelse videresendes av avdeling for Immunologi og transfusjonsmedisin.

Det trengs 1 fullblodsglass uten tilsetning og 2 ACD/CPDA glass.

Prøver og rekvisisjon leveres i luke på blodbanken, som videresender prøvene snarest.

Avdeling

Avdeling for Immunologi og transfusjonsmedisin

Seksjon for analyse- Immunhematologi

Tlf. 51 51 88 22