Parvovirus B19 PCR

Parvovirus B19 PCR v. 2.2, 23.01.2020

Indikasjon

Se lenker for indikasjon

Lenker: Parvovirus B19 PCR Haukeland

            Parvovirus B19 PCR Rikshospitalet

Prøvemateriale

Serum
Serum m/gel (Helst eget prøveglass)

 

 

Se lenker for evt. andre typer prøvemateriale

Se lenker for evt. informasjon om holdbarhet og analysevolum

 

Lenker: Parvovirus B19 PCR Haukeland
            Parvovirus B19 PCR Rikshospitalet

Prøvebehandling

Prøveglasset må (pga. fare for kontaminasjon) sendes uåpnet

Forsendelse

Blodprøver må ankomme Avdeling for medisinsk mikrobiologi (SUS) hverdager innen kl: 14:00
(mandag-torsdag), for å sikre forsendelse samme dag.
Blodprøver som ankommer etter kl: 14:00, sendes neste hverdag (mandag-torsdag)

Analysested

Sendes til Haukeland Universitetssykehus dersom ikke noe annet er avtalt

 

Haukeland Universitetssykehus (HUS)

Analyseoversikten: https://analyseoversikten.no/

Rekvisisjon: Rekvisisjon HUS

 

Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Brukerhåndbok: https://ousmik.no/index.php

Rekvisisjon: Rekvisisjoner OUS

Kommentar

For mer informasjon
Se:
Rekvirering av mikrobiologiske analyser
Se: Erythema infectiosum (femte barnesykdom, parvovirus B19) - Veileder for helsepersonell FHI