v. 1.8 MCV - middel cellevolum (006)
Prøvemateriale

EDTA-blod

EDTA-glass

Analysevolum 3 ml
Prøvebehandling Feilkilder: Feil oppbevaring. For gammel prøve. For lite blod i glasset. Mangelfull blanding med koageldannelse.
Holdbarhet EDTA-blod er holdbart i 36 timer, men MCV begynner å stige allerede etter 12 timer med ca. 6% pr. døgn. Oppbevares i kjøleskap. Kapillærblod er holdbart i 8 timer.
Metode Impedanse. MCV beregnes ut fra hematokritt og erytrocytter (røde blodlegemer). 
Indikasjon Utredning og klassifikasjon av anemier. 
Utføres Hele døgnet.
Referanseområde

<3 dg           95 - 121 fl

3dg-1uke      88 – 126 fl

1uke-2uke     86 – 124 fl

2uke-1mnd    85 – 123 fl

1mnd-2mnd   77 – 115 fl

2mnd-6mnd   74 – 108 fl

6mnd-2år      70 – 86 fl

2år-6år         75 – 87 fl

6år-13år       77 – 95 fl

13-18 år       82 – 98 fl

Kvinner:        83 – 99 fl

Menn:           83 – 97 fl

Analytisk variasjon (CV) 1 % i nivå 83 fL.
Svarvurdering

Over referanseområde: Makrocytær anemi (B12/folatmangel). Alkoholisme. Leversykdom. Hypothyreose. Sannsynlighet for kobalamin- og/eller folatmangel øker med økende MCV. Hvis MCV er minst 130 fl, er det stor sannsynlighet for at anemien skyldes kobalamin- og/eller folatmangel.

Under referanseområde: Mikrocytær anemi (jernmangel, hemoglobinopatier, sideroblastanemi). Pasienter med hyponatremi vil få forbigående falsk for lav MCV som normaliseres sammen med s-Natrium.

Prøver på over 12 timer vil få merknad i kommentarfeltet.

Referanser Thomas Nebe (J Lab Med 2011;35(1):1–25)
Egne forsøk
Kommentar

Analysekode NPU01944

Refusjonskode MB3

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf: 51519514

Faggruppe/Seksjon: Hematologen