MCV - middel cellevolum (006)

MCV - middel cellevolum (006) v. 1.9, 15.02.2021
Prøvemateriale

EDTA-blod

EDTA-glass

Analysevolum

3 ml

Feilkilder

Feil oppbevaring. For gammel prøve.  Mangelfull blanding med koageldannelse. For lite blod i glasset kan gi falsk for høy MCV.

Holdbarhet

48 timer når prøven er oppbevart i kjøleskap frem til analysering.

Kapillærblod er holdbart i 8 timer.

Egne forsøk viser at analysen MCV er stabil fram til 36 timer og stiger deretter med ca. 6% pr. døgn.

Prøver eldre enn 36 timer vil få merknad i kommentarfeltet.

Metode

Impedanse. MCV beregnes ut fra hematokritt og erytrocytter (røde blodlegemer). 

Indikasjon

Utredning og klassifisering av anemier. 

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

<3 dg           95 - 121 fl

3dg-1uke      88 – 126 fl

1uke-2uke     86 – 124 fl

2uke-1mnd    85 – 123 fl

1mnd-2mnd   77 – 115 fl

2mnd-6mnd   74 – 108 fl

6mnd-2år      70 – 86 fl

2år-6år         75 – 87 fl

6år-13år       77 – 95 fl

13-18 år       82 – 98 fl

Kvinner:        83 – 99 fl

Menn:           83 – 97 fl

Analytisk variasjon (CV)

1 % i nivå 83 fL.

Svarvurdering

Over referanseområde: Makrocytær anemi (B12/folatmangel). Alkoholisme. Leversykdom. Hypothyreose. Sannsynlighet for kobalamin- og/eller folatmangel øker med økende MCV. Hvis MCV er minst 130 fl, er det stor sannsynlighet for at anemien skyldes kobalamin- og/eller folatmangel.

Under referanseområde: Mikrocytær anemi (jernmangel, hemoglobinopatier, sideroblastanemi). Pasienter med hyponatremi vil få forbigående falsk for lav MCV som normaliseres sammen med s-Natrium.

Referanser

Thomas Nebe (J Lab Med 2011;35(1):1–25)
Egne holdbarhetsforsøk
Lazaro Nunes et al (Eur J Appl Physiol 2010 110:191-198)

Kommentar

Analysekode NPU01944

Refusjonskode MB3

Akkrediteringsstatus

Akkreditert
Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf: 51519514

Faggruppe/Seksjon: Hematologi