Japansk encephalitt virus (JEV) antistoff v. 2.2, 22.01.2020

Indikasjon

Se lenke for indikasjon
Lenke: Japansk Encefalitt Virus FHI

Prøvemateriale

Serum
Serum m/gel (Helst eget prøveglass)

 

 

Se lenker for evt. andre typer prøvemateriale
Se lenker for evt. informasjon om holdbarhet og analysevolum

 

Lenker: Japansk Encefalitt Virus FHI
            Praktisk veiledning FHI: Prøvemengde, medium,
            kjøling og pakking

Forsendelse

Blodprøver må ankomme Avdeling for medisinsk mikrobiologi (SUS) hverdager innen kl: 14:00
(mandag-torsdag), for å sikre forsendelse samme dag.
Blodprøver som ankommer etter kl: 14:00, sendes neste hverdag (mandag-torsdag)

Analysested

Folkehelseinstituttet (FHI)
Veileder for mikrobiologiske analyser:
https://www.fhi.no
Rekvisisjon: Rekvisisjon FHI

Kommentar

For mer informasjon
Se:
Rekvirering av mikrobiologiske analyser

Se: Japansk encefalitt og andre myggoverførte encefalitter - Veileder for helsepersonell FHI