Infliksimab og antistoffer mot infliksimab v. 1.1, 19.11.2018

 

Prøvemateriale

 Serum

 

 Gelglass

Analysevolum

 0.5 ml serum pr. analyse som går under biologiske legemidler

Prøvetaking

 Prøve til infliksimab og antistoff mot infliksimab må tas som bunnkonsentrasjon (trough level) før neste infusjon. Ingen pasientforberedelser.

Holdbarhet

 Oppbevares i kjøleskap.

Indikasjon

 Infliksimab (Remicade, Remsima, Inflectra) er et kimært (human FC/murin Fab’) monoklonalt antistoff rettet mot TNF-α, og gis som intravenøs infusjon. Infliksimab brukes i behandling av inflammatoriske sykdommer som psoriasis, Crohns sykdom, Ulcerøs colitt, revmatoid artritt, ankyloserende spondylitt og psoriasisartritt. Infliksimab er et kostbart medikament med potensielt alvorlige bivirkninger.
Noen pasienter utvikler nøytraliserende antistoff mot infliksimab. Slike antistoffer kan gi nedsatt/manglende effekt av medikamentet, i sjeldne tilfeller alvorlige infusjonsreaksjoner og immunkompleksmediert organskade.
Ved å justere behandlingen på bakgrunn av medikamentkonsentrasjonen hos den enkelte pasient kan legen redusere sannsynligheten for at pasienten behandles med for høy eller lav dose. I tillegg kan målingene bidra til at pasienter som får uvirksomt og potensielt skadelig medikament, avslutter eller bytter til annen behandling.

Kommentar

 Se linker til andre biologiske legemidler Biologiske legemidler

Sendested

 Radiumhospitalet

 Ullernschaussen 70

 0379 Oslo 

 Rekvisisjon  Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier

 Søkeord

 Remicade remsima inflectra inflektra biologisk legemiddel