Infliksimab og antistoffer mot infliksimab v. 1.2, 20.04.2021

 

Prøvemateriale

 Serum

 

 Gelglass

Analysevolum

 0.5 ml serum pr. analyse som går under biologiske legemidler

Prøvetaking

 Prøve til infliksimab og antistoff mot infliksimab må tas som bunnkonsentrasjon (trough level) før neste infusjon. Ingen pasientforberedelser.

Holdbarhet

 Oppbevares i kjøleskap.

Indikasjon

Infliksimab (Remicade, Remsima, Inflectra) er et kimært (human Fc/murin Fab’) IgG1 monoklonalt antistoff som hemmer aktiviteten av TNFα. Infliksimab gis som infusjon og brukes i behandling av inflammatoriske sykdommer som psoriasis, Crohns sykdom, Ulcerøs kolitt, revmatoid artritt, ankyloserende spondylitt og psoriasisartritt. Ved å justere behandlingen på bakgrunn av medikamentkonsentrasjonen hos den enkelte pasient kan en redusere sannsynligheten for over- eller underbehanding. I tillegg kan målingene bidra til at pasienter som får uvirksomt, og potensielt skadelig, medikament avslutter eller bytter til annen behandling. Noen pasienter utvikler nøytraliserende antistoff mot infliksimab (ADAb). Slike antistoffer kan gi nedsatt eller manglende effekt av medikamentet, og er assosiert med infusjonsreaksjoner. I behandlingsbeslutninger er målingen av serumkonsentrasjon det viktigste. Hos noen pasienter med behandlingssvikt, samt lav eller ikke detekterbar medikamentkonsentrasjon, kan en antistoffmåling være til hjelp for å finne årsaken til behandlingssvikt og lav serumkonsentrasjon.

Kommentar

 Se linker til andre biologiske legemidler Biologiske legemidler

Se link til OUS laboratorieboka

Sendested

 Radiumhospitalet

 Ullernschaussen 70

 0379 Oslo 

 Rekvisisjon  Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier

 Søkeord

 Remicade remsima inflectra inflektra biologisk legemiddel