v. 1.3 Thyreoglobulin

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

0,5 ml

Forsendelse

Kan sendes via

Stavanger Universitetssykehus,

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin,

4068 Stavanger.

Indikasjon

Siden tyreoglobulin er tyroideaspesifikt er det viktig ved kontroll etter behandling for cancer tyreoidea. Sjeldnere indikasjoner er enkelte tilfelle av medfødt hypotyreose og mistanke om tyreotoxicosis factitia.

Holdbarhet

7 døgn på sentrifugert gelglass

Kommentar

Utføres daglig

Se også Analyseoversikten

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Hormonlaboratoriet

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier