Kappa-/Lambda-, frie lette kjeder (150) v. 1.6, 17.10.2022

 

 

 

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

 

Analysevolum

1 ml

 

Holdbarhet

Serum er holdbart i 21dager.

Oppbevares kjølig.

Kan evt.fryses

 

Metode

Immunturbidimetri

 

Indikasjon

Utredning og kontroll av myelomatose, amyloidose og hypergammaglobulinemi.

 

Utføres

Hver 7.-14.dag

 

Referanseområde

Frie, lette kappa: 3,30-19,40 mg/l

Frie, lette lambda: 5,71-26,30 mg/l

Kappa/lambda ratio: 0,26-1,65 mg/l

 

Pasienter med kronisk nyresykdom har andre referanseintervaller:

Defining new reference intervals for serum free light chains in individuals with chronic kidney disease: Results of the iStopMM study - PubMed (nih.gov)

 

 

 

Referanse

Referanseområdet er hentet fra pakningsvedlegget til metoden vi bruker (Binding Site)

 

 

 

Analytisk variasjon (CV)

 

        

Svarvurdering

Høye verdier:

Høye verdier av bare den ene lettkjedetypen sees ved Malign monoklonal gammopati, Light chain disease variant, Amyloidose.

Høye verdier av begge lettkjedetyper, med normal ratio, sees ved polyklonal immunrespons og ved nyresykdommer.

 

Lave verdier:

Lav konsentrasjon av én type frie lette kjeder kombinert med normal eller økt konsentrasjon av den andre type frie lette kjeder kan tyde på at patologiske plasmaceller fortrenger normale plasmaceller fra benmargen.

 

Kommentar

Kappa: Analysekode NPU 19606 - Refusjonstakst: MB 7

Lambda: Analysekode: NPU 19607 - Refusjonstakst: MB 7

Ratio: Analysekode NPU 19608 - Refusjonstakst: MB 0

 

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi

 

Akkrediteringsstatus

Ikke akkreditert