RDW-CV% - red cell distribusjon width (019) v. 1.6, 02.02.2022
Prøvemateriale

EDTA-blod

EDTA-glass

Analysevolum

3 ml

 

Prøvebehandling

EDTA-glasset må vendes 5-10 ganger umiddelbart etter fylling.

Feilkilder

Feil oppbevaring. For gammel prøve. Ikke tilstrekkelig fylt glass.
Holdbarhet

EDTA-blod er holdbart i 48 timer. Oppbevares i kjøleskap. Kapillærblod er holdbart i 8 timer.

Metode

Maskinell beregning.

Indikasjon

Vurdering av anemier. Tidlig indikator på endret jernstatus (Øker ved jernmangel).

Utføres

Hele døgnet

Referanseområde

12,1-14,8 %

Svarvurdering

En RDW-CV % på 13 og MCV på 98 betyr at 68% av erytrocyttene har et volum som ligger mellom 85 og 111 fl (98 fl +- 13%). En homogen erytrocyttpopulasjon vil ha liten RDW-CV %.

Analytisk variasjon (CV)

1% i nivå 18%
Referanser

Thomas Nebe (J Lab Med 2011;35(1):1–25)
Egne forsøk

Akkrediteringsstatus

Ikke akkreditert
Kommentar

Analysekode NPU18162                     

Refusjonskode MB0

Avdeling

Avdeling for Medisinsk Biokjemi

Tlf: 51519514

Faggruppe/Seksjon: Hematologi