M2+BCOADC-E2 IgG v. 2.3

 

Prøvemateriale

Beholder

Serum.

Serum-glass med gel.

Analysevolum

2 mL

Prøvetaking

Før prøvetakning skal pasienten identifisere seg og oppgi fullt navn og fødselsnummer/D-nummer (11 siffer).

Prøvebehandling

Sentrifugeres før forsendelse. Oppbevares i kjøleskap. Sterkt hemolysert eller lipemisk serum skal unngås.

Forsendelse

Romtemperatur

Holdbarhet

Bør være laboratoriet i hende innen 48 timer.

Merking av prøve

  • Pasientens for- og etternavn
  • Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
  • Prøvetakingsdato

Metode

Fluorescens enzym-immunoassay (FEIA).

Indikasjon

Utredningen av primær biliær cholangitt (PBC).

Utføres

Alle virkedager, dagtid.

Referanseområde

< 4 IU/mL

Svarvurdering

Testen har høy sensitivitet for påvisning av mitokondrieantistoff hos pasienter med PBC.

Testen påviser antistoff rettet mot underenheter av pyruvat dehydrogenase kompleks (PDC-E2) fra mitokondrier og rekombinant branched chain 2 oxoacid dehydrogenase kompleks (BCOADC-E2). En liten andel av pasienter med PBC har kun antistoffer rettet mot sistnevnte antigen.

Kommentar

Prøver som er positive på Mitokondrie IgG blir også analysert for M2+BCOADC-E2 IgG.

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin - immunologiske undersøkelser

Merk skjema med:

  • For- og etternavn på rekvirerende lege
  • Avdeling/legekontor med nøyaktig returadresse og telefonnummer
  • Pasientens for- og etternavn
  • Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
  • Diagnose/aktuell problemstilling
  • Prøvetakingsdato
  • Prøvetakers signatur

Avdeling

Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin

Seksjon for analyse - immunologi

Tlf.: 51 51 88 60