Hantavirus (Puumala Virus) - IgG og IgM antistoff v. 1.2, 13.12.2021

 

Indikasjon

Se lenker for indikasjon
Lenker:
Puumala Virus - Haukeland

            Puumala Virus - Lillehammer

Prøvemateriale

Serum

Serum m/gel (Eget prøveglass)

 

 

Se lenker for evt. andre typer prøvemateriale
Se lenke for evt. informasjon om prøvebehandling, holdbarhet og analysevolum


Lenker: Puumala Virus - Haukeland

              Puumala Virus - Lillehammer

Forsendelse

Blodprøver må ankomme Avdeling for medisinsk mikrobiologi (SUS) hverdager innen kl: 14:00
(mandag-torsdag), for å sikre forsendelse samme dag.
Blodprøver som ankommer etter kl: 14:00, sendes neste hverdag (mandag-torsdag)

Analysested

Sendes til Haukeland Universitetssykehus v/mistanke om aktuell infeksjon m/Puumala virus (IgM hurtigtest)
Lillehammer tilbyr i tillegg IgG/IgM (ELISA)

Ved mistanke om importinfeksjon av andre varianter av hantavirus (Dobrava, Seoul, Saarema, Hantaan, Sin nombre, Andes, Tula), sendes prøven til
Folkehälsmyndigheten i Stockholm

Se: Prisliste - Folkhälsomyndigheten for pris og for aktuelle analyser

 

Haukeland Universitetssykehus (HUS)

Analyseoversikten: https://analyseoversikten.no/

Rekvisisjon: Rekvisisjon HUS

 

SI Lillehammer
Laboratoriehåndboka:
https://si.labfag.no/?action=showchapter&chapter=ymXm7Lbi

Kommentar

For mer informasjon

Se: Rekvirering av mikrobiologiske analyser

Se: Nephropathia epidemica og andre hantavirusinfeksjoner - Veileder for helsepersonell FHI