v. 1.3 Thyroxin-bindende globulin (TBG)

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

0,5 ml

Holdbarhet

7 døgn, både på gel og avpipettert serum

Indikasjon

Mistanke om medfødt abnorm konsentrasjon av tyroksinbindende globulin, eller ved uklare tyreoideaproblemer der tyreoideahormon-nivået ikke samsvarer med tyroideastatus.

Kommentar

Utføres daglig.
Se også Analyseoversikten

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Hormonlaboratoriet

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier