17alfa-OH-Progesteron

17alfa-OH-Progesteron v. 1.6, 20.01.2022

 

Prøvemateriale

Serum

Serum gelglass, eventuelt glass uten tilsetning

Analysevolum

0,5 ml serum (250 µL serum kan brukes for prøver av barn).

Blir testosteron, androstendion og 11-deoksykortisol rekvirert samtidig kan samme prøve benyttes.

Holdbarhet

Sentrifugert gelglass er holdbar i 7 døgn i kjøleskap

Avpipettert serum er holdbar i 7 døgn i kjøleskap

Indikasjon

Mistanke om medfødt binyrebarkhyperplasi (congenital adrenal hyperplasia-CAH, adrenogenitalt syndrom, p.g.a 21-hydroksylasesvikt).

Enzymsvikten kan være total eller partiell, som ved ikke-klassiske former av medfødt binyrebarkhyperplasi.

Kommentar

Hos fertile kvinner må prøven tast tidlig i folikkelfasen.
Utføres hver uke.

Se også Analyseoversikten

Feilkilder

Lipemisk og hemolysert serum bør unngås.

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Hormonlaboratoriet

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier