GBM IgG

GBM IgG v. 2.3, 03.03.2022

 

Prøvemateriale

Serum.

Serum-glass med gel.

Analysevolum

2 mL

Prøvetaking

Før prøvetakning skal pasienten identifisere seg og oppgi fullt navn og fødselsnummer/D-nummer (11 siffer).

Prøvebehandling

Prøve må koagulere fullstendig før sentrifugering. Sentrifugeres før forsendelse. Oppbevares i kjøleskap. Sterkt hemolysert eller lipemisk serum skal unngås.

Forsendelse

Romtemperatur

Holdbarhet

Bør være laboratoriet i hende innen 48 timer.

Merking av prøve

  • Pasientens for- og etternavn
  • Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
  • Prøvetakingsdato

Metode

Fluorescens enzym-immunoassay (FEIA) og indirekte immunfluorescens (IIF).

Indikasjon

Ved mistanke om Goodpasture's syndrom eller akutt glomerulonefritt.

Utføres

Alle virkedager, dagtid.

Referanseområde

FEIA: < 7 U/mL  

IIF: Negativ

Svarvurdering

GBM IgG er nærmest diagnostisk for GBM-glomerulonefritt og Goodpasture's syndrom. Antistoffnivået er ofte høyt i startfasen, og synker ved effektiv behandling.

Kommentar

Ved bestilling av GBM IgG, utføres også MPO-ANCA IgG og PR3-ANCA IgG.

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin - immunologiske undersøkelser

Merk skjema med:

  • For- og etternavn på rekvirerende lege
  • Avdeling/legekontor med nøyaktig returadresse og telefonnummer
  • Pasientens for- og etternavn
  • Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
  • Diagnose/aktuell problemstilling
  • Prøvetakingsdato
  • Prøvetakers signatur

Avdeling

Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin

Seksjon for analyse - immunologi

Tlf.: 51 51 88 60