Lipoprotein (a)

Lipoprotein (a) v. 1.4, 31.03.2022

 

Prøvemateriale

Serum

Gelglass

Prøvetaking

Unngå langvarig stase

Analysevolum

0,5 ml

Indikasjon

Risiko-utredning hos pasienter med arteriosklerotisk hjerte-kar-sykdom. Særlig høy familiær belastning av koronarsykdom uten annen kjent risiko.

Holdbarhet

5 dager i kjøleskap

Kommentar

Se også Analyseoversikten til HUS

Se informasjonsskriv angående analysemetode

Se også Lipoprotein (a) i Nasjonal brukerhåndbok

Analysested

Haukeland Universitetssykehus,

Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon