Lipoprotein (a)

Lipoprotein (a) v. 1.3, 28.02.2019

 

Prøvemateriale

Serum

Gel glass

Prøvetaking

Unngå langvarig stase

Analysevolum

0,5 ml

Indikasjon

Risiko-utredning hos pasienter med arteriosklerotisk hjerte-kar-sykdom. Særlig høy familiær belastning av koronarsykdom uten annen kjent risiko.

Holdbarhet

7 dager i kjøleskap

Kommentar

Utføres 3 dager i uken

Se også Analyseoversikten

Analysested

Haukeland Universitetssykehus,

Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon