Immunfenotyping

Immunfenotyping v. 2.2, 15.11.2018

 

Prøvemateriale

EDTA-blod

EDTA fullblod

Analysevolum

2 ml

Holdbarhet

2 døgn i værelsestemp

Kjølig oppbevaring av prøven medfører at lymfocyttene dør raskere og at holdbarheten reduseres.

 Skal ikke sendes på fredager eller dager før helligdager.

Indikasjon

Utredning av immunsvikt og immundefekter

Kommentar

Se analyseoversikten på Haukeland

Se link til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin på SUS: CD4/CD8-Kvantitering

Analysested

Haukeland Universitetssjukehus, Avdeling for immunologi og transfusjonsimmunologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier