Citalopram (Cipramil) v. 1.5

 

 Prøvemateriale

 Serum

 Glass uten gel

 Analysevolum

 Minimum 0,5 ml serum når det er bestilt en analyse; 1,0 ml når det er bestilt flere analyser.

 Indikasjon

 Rutinekontroll, vurdering av compliance, terapisvikt, bivirkninger, interaksjoner, dokumentasjon ved bruk av doser utenfor anbefalt   område, og ved   mistanke om forgiftning.

 Prøvebehandling

 Avpipetteres. Avpipettert serum er holdbart i 7 døgn. 

 Kommentar

 Utføres 3 ganger per uke.

 Se også Analyseoversikten til Haukeland

 Analysested

 Haukeland Universitetssykehus,

 Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi

 Laboratoriebygget, varemottak

 Jonas Liesvei 91B

 5021 Bergen

 Rekvisisjonsskjema 

 Rekvisisjon

 Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier