Citalopram (Cipramil)

Citalopram (Cipramil) v. 1.4, 29.05.2018

 

 Prøvemateriale

 Serum

 Glass uten gel

 Analysevolum

 Minimum 0,5 ml serum når det er bestilt en analyse; 1,0 ml når det er bestilt flere analyser.

 Indikasjon

 Rutinekontroll, vurdering av compliance, terapisvikt, bivirkninger, interaksjoner, dokumentasjon ved bruk     av doser utenfor anbefalt område, og ved mistanke om forgiftning.

 Prøvebehandling

 Avpipetteres. Avpipettert serum er holdbar i 4 dager, prøven fryses og sendes frosset dersom denne vil overskrides.

 Kommentar

 Utføres 3 ganger per uke.

 Se også Analyseoversikten på Haukeland

 Analysested

 Haukeland Universitetssykehus, Laboratorium for klinisk biokjemi, Lege- og rusmiddelanalyse

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Liesvei 91B

 5021 Bergen

 Rekvisisjonsskjema 

 Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier