FSH, follikel-stimulerendehormon (164) v. 1.14

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1 mL (abs.minimum 125 uL)

Holdbarhet

Avpippetert serum/serum over gel er holdbart i 7 døgn.

Oppbevares ved 2 - 8 grader.

Metode

Immunkjemisk analyse

(CMIA=kjemiluminoscens-mikropartikkelanalyse)

Analyse apparat: Alinity I (Abbott)

Indikasjon

Diagnostikk av sykdommer i hypotalamus-hypofyse-gonade systemet.

Utredning av menstruasjonsforstyrrelser, infertilitet og oligo/azoospermi.

Påvisning av inntrådt klimakterium

Utføres

Mandag - fredag.

Referanseområde

Kvinner(verdier hentet fra pakningsvedlegg):

Follikulær fase: 3,0 - 8,1 IU/L - 10-4 dager før topp punkt midt i syklus

Midtsykl. Topp: 2,6 - 17 IU/L - midtpunkt dagen da LH er mest forhøyet

Lutealfase: 1,4 - 5,5 IU/L - 4 -10 dager etter topp punkt

Klimakteriet: 27 - 133 IU/L

 

Barn jenter (verdier hentet fra CALIPER):

30 dager - < 1 år: 0,4 – 10,0 IU/L

1 - < 9 år: 0,4 - 5,5 IU/L

9 - < 11 år: 0,4 - 4,2 IU/L

11 - < 19 år: 0,3 – 7,8 IU/L

 

Menn (verdier hentet fra pakningsvedlegg):

Menn > 19 år: 1,0 - 12 IU/L

 

Barn gutter (verdier hentet fra CALIPER):

30 dager - < 1 år: < 0,1 – 2,4 IU/L

 1 - < 5 år: < 0,9 IU/L

 5 - <10 år: < 1,6 IU/L

10 - < 13 år: < 3,9 IU/L

13 - < 19 år: 0,8 – 5,1 IU/L

Analytisk variasjon (CV)

4 % i nivå: 5,0 - 25 IU/L

Svarvurdering

Resultater må sees sammen med pasientens alder, kjønn og menstruasjonssyklus.

Høye verdier:

Primær gonadesvikt/gonadeinsuffisiens.

Ved gonadedysgenesi (Turners syndrom og Klinefelters syndrom) og pupertas praecox av hypothalamisk årsak.

Klimakteriet og postmenopausalt.

Lave verdier:

Lidelser i hypothalamus/hypofyse (Sekundær gonadesvikt).

Kan også sees lave verdier ved forstyrrelse av hypothalamus funksjon som følge av anorexia nervosa, betydelig stress og alvorlig sykdom.

Samt graviditet og bruk av p-piller.

Kommentar til referanseområde:

Barn har meget lave konsentrasjoner av FSH med unntak av første leveår.

Under puberteten stiger konsentrasjonen til voksent nivå.

FSH konsentrasjonen viser stor døgnvariasjon, samt i menstruasjonssyklus varierer konsentrasjonen med en topp rundt ovulasjon.

FSH stiger kraftig ved menopause som et resultat av sviktende ovariefunksjon, for så å synke noe igjen mot høy alder.

Hos voksne menn er konsentrasjonen omtrent samsvarende som basalnivået hos fertile kvinner.

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Pakningsvedlegg ifra Abbott

Informasjon ifra glassleverandør (Medkjemi)

Referanseområdet til voksne er hentet ifra pakningsvedlegget til analysen (fra Abbott). Referanseområdet til barn er hentet ifra Caliper (en referanse database)

Kommentar

Måleområde: 0,2 - 750 IU/L

Svar imellom 0,2 – 10,0 IU/L utgis med 1 desimal.

Svar imellom 10,0 – 750 IU/L utgis uten desimal.

NPU kode: 04014

Refusjonskategori:MB6

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51 51 95 14

Faggruppe/Seksjon: Immun kjemi

Akkrediteringsstatus

Akkreditert