Laktat (138)

Laktat (138) v. 1.5, 06.05.2022

Prøvemateriale

Fullblod

Heparin-glass/hepariniserte kap.rør

Analysevolum

3 ml/195uL ved kap. heparinrør

Prøvebehandling

Blandes godt like etter prøvetaking og settes på is

Hepariniserte kap.rør behandles på samme måte som blodgass.

Analyseres av prøvetaker på blodgassapparatet.

Må ikke sentrifugeres!!

Holdbarhet

Uten kjøling er prøven holdbar i 10 min.

På is er holdbarheten 1 time på heparin-glass/sprøyte og kapillærrør.

Metode

Måling med selektiv elektrode.

Indikasjon

Spørsmål om laktacidose ved sjokk, hypoksi, metabolsk acidose, økt anion gap eller mistanke om mitokondriell sykdom.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

0,3 - 1,8 mmol/L

Analytisk variasjon (CV)

<5%

Referanser

Se Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Kommentar

Pasienten må være i ro før prøvetaking da laktat øker ved fysisk belastning.

Metoden påviser L-Laktat

NPU kode 18325

Refusjonskode MB6

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Blodgass/seksjon 3