Cøliaki-prøver, oversikt

Cøliaki-prøver, oversikt v. 1.2, 22.06.2021

 

Prøver som analyseres på SUS, immunologen

Diamidert gliadin-peptid, se link Deamidert gliadinpeptid IgG

Transglutaminase IgA, se link Transglutaminase (tTG) IgA

Transglutaminase IgG, se link Transglutaminase (tTG) IgG

Se på link til hver analyse for å finne skjema og og prøvemateriale.

Prøver som analyseres på Haukeland

1. Dersom Cøliaki- antstoffer bestilles, se link Cøliaki antistoff (Anti-transglutaminase2 IgA, Anti-deamidert gliadin IgG, Endomysium-antistoff), kan følgende analyser fås:

Anti-transglutaminase 2 IgA

Anti-deamidert gliadin IgG

Endomysium-antistoff, gjøres automatisk på barn dersom anti-transglutaminase 2 IgA er positiv. Ellers må den bestilles.

2. Dersom Cøliaki vevstyping bestilles, se link Cøliaki vevstyping (HLA-DQ2. HLA-DQ8), fås følgende analyser:

HLA-DQ 2 og HLA-DQ 8

Det må tydelig merkes av på sendeskjema til Bergen med analysenavn på prøvene som ønskes.

Diverse

Bestilling av prøver til Haukeland leveres med rekvisisjon til Haukeland Immunologi.

Og ved bestilling av prøver til Immunologi på SUS, må rekvisisjon til dem leveres.

NB! Espghan er kun retningslinjer for cøliaki-pasienter og sier ingenting om hva slags prøver som skal tas. Bør derfor ikke brukes ved prøvebestillingen. 

Søkeord

Cøliaki