Denguevirus

Denguevirus v. 1.4, 27.11.2022

 

Indikasjon

Importfeber eller influensalignende sykdom med reiseanamnese til endemisk område, +/- myggstikk.

Prøvemateriale

Serum-gelglass

 

Analysevolum

1 mL serum

Holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8 grader)

Sendes laboratoriet snarest. Kan sendes i romtemperatur.

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

Immunkromatografisk hurtigtest. Påvisning av Dengue-antigen, IgG- og/eller IgM-antistoff

Utføres

Ved forespørsel

Svartid

0-1 dager

Svar/svarvurdering

Antigen  påvist/ikke påvist

IgM/IgG påvist/ikke påvist

Kommentar

Hurtigtest. Skiller ikke mellom serotyper. Alle prøver videresendes Haukeland universitetssjukehus for videre undersøkelse.

 Forekommer i tropiske områder  over hele verden (inkl. nordlige deler av Australia og sydlige stater i USA).

Inkubasjonstiden overstiger ikke 14 dager, slik at ved >14 dager mellom siste mulige eksposisjon og sykdomsdebut er testen ikke indisert.

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Tlf: 51518800
Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk
Tlf: 51518806

Akkrediteringsstatus Ikke akkreditert