Klorid i urin(754)

Klorid i urin(754) v. 1.5, 04.03.2021

Prøvemateriale

Urin

Monovetterør

Analysevolum

5 mL spotprøve eller døgnurin

Samletid og mengde må oppgis ved døgnurin.

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig.

Sentrifugeres før analysering.

Holdbarhet

Holdbar 7 dager

Metode

Ioneselektiv elektrode(indirekte)

Indikasjon

Vurdering av væske- og elektrolyttbalansen.

Utredning av nyresykdommer med mistanke om tubulær nyreskade.

Utredning av metabolske alkaloser.

Utredning av metabolske acidoser med normalt anion-gap.

Anion-gap i urin (UAG): UAG = u-natrium + u-kalium - u-klorid.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

Det er ikke etablert noe sikkert referanseområde.

Utskillelsen er avhengig av inntak.

Analytisk variasjon (CV)

<1%

Svarvurdering

 

Økt utskilling av døgnurin-klorid ved høyt salt inntak, metabolsk acidose, behandling med diuretika, nyresykdommer (tubulær skade), binyrebarksvikt.

Lave verdier ses ved klorid mangel, hjertesvikt, levercirrhose, primær forhøyet binyrebark aktivitet og renal tubulær acidose.

Referanser

 

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Rekvisisjonsskjema

Urinrekvisisjon

Kommentar

Analysekode NPU 08613

Refusjonstakst MB 2

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi

Akkrediteringsstatus

Ikke akkreditert