Gentesting og kopitallsanalyser v. 1.4, 01.03.2021

 

Prøvemateriale

EDTA-blod

EDTA-glass

Analysevolum

Prøvevolum >3 ml, minimum 0,5 ml

Prøvebehandling

Må ikke sentrifugeres!

Oppbevaring

I kjøl. Tåler romtemperatur

Kommentar

Ved ønske om kopitallsanalyse (SNP-matrise) MÅ opplysningene på baksiden av rekvisisjonsskjemaet fylles ut. Dette er nødvendig for å gjøre de rette analysene og for vurdering av funn.

For analyserepertoar se: Genetikkportalen.no

Se også Analyseoversikten

Analysested

Haukeland universitetssykehus, Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier