HIV-2-RNA PCR

HIV-2-RNA PCR v. 1.1, 07.12.2021

 

Indikasjon

Se lenke for indikasjon
Lenke:
HIV-2 RNA - Skåne (Sverige)

 

Rekvireres av spesialist i infeksjonsmedisin eller i samråd med slik spesialist

Prøvemateriale

EDTA-Plasma x 2

EDTA m/gel, helst to glass.

 

 

Se lenke for evt. informasjon om holdbarhet og analysevolum


Lenke: HIV-2 RNA - Skåne (Sverige)

Prøvebehandling

Sentrifugeres innen 6 timer etter prøvetaking

Prøveglasset må (pga. fare for kontaminasjon) sendes uåpnet

Forsendelse

Spesielt for blodprøver som sendes til utlandet:
Blodprøver må ankomme Avdeling for medisinsk mikrobiologi (SUS) hverdager innen kl: 12:00 (mandag-torsdag) for å sikre forsendelse samme dag. Blodprøver som ankommer etter kl: 12:00, sendes neste hverdag (mandag-torsdag).
OBS! Rekvirenter (eksterne og interne), se egen prisliste for aktuell analyse under analysested

Analysested

Labmedicin Skåne (Sverige)
Klinisk mikrobiologi

Prisliste: Prisliste for analyser v/Skåne
Analyseportal:
www.analysportalen-labmedicin.skåne.se

Sölvegatan 23 B
221 85 LUND

Kommentar

Oslo Universitetssykehus er nasjonalt referanselaboratorium for HIV

 

For mer informasjon

Se: Rekvirering av mikrobiologiske analyser

Se: Hivinfeksjon/AIDS - Veileder for helsepersonell FHI