Philadelfia kromosom (kreftcytogenetikk) v. 1.3, 12.09.2022

Prøvemateriale

Beinmarg/fullblod

Spesialmedium*/heparin-glass

Analysevolum

1,0 ml/10 ml

Prøvebehandling

Mc Coy medium står lagret i fryseskap på prøvefordelingen.

Se baksiden av rekvisisjon for mer informasjon

Forsendelse

Sending via Jetpak (Ikke tilgjengelig) og taxi til mottaker.

Holdbarhet

Sendes samme dag.

Indikasjon

Mistanke om neoplastisk benmargssykdom.

Kommentar

Beinmarg tas av lege.
Prøver mottas mandag til og med fredag fra kl. 08.30 til 15.45. Prøver mottatt til andre tider, inklusive dagen før helligdag, kan ikke tas hånd om optimalt og bør derfor unngås.

Analysested

Seksjon for kreftcytogenetikk,

Institutt for Medisinsk Informatikk,

Oslo universitetssykehus,

Radiumhospitalet,

Montebello,

0310 Oslo

Rekvisisjonsskjema 

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier