MCHC - middel celle Hb-konsentrasjon (014) v. 1.11

 

Prøvemateriale

EDTA-blod

EDTA-glass

Analysevolum

3 ml

(6 ml rør kan ikke brukes pga lengden på røret)

Forsendelse

Oppbevares i kjøleskap. Transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt. 
Feilkilder

Feil oppbevaring. For gammel prøve. For lite blod i glasset. Mangelfull blanding med koageldannelse.

Holdbarhet

MCHC er stabilt i 12 timer og faller deretter ca 2% /døgn ved oppbevaring ved optimale forhold i kjøleskap. Svar gis ut med kommentar om alder på prøve opp til 36 timer etter prøvetaking.

Kapillærblod er holdbart i 8 timer.

MCHC_holdbarhet_1.jpg

 

Holdbarhetsdata er publisert i Noklus Holdbarhetsdatabase.

Ved manglende kjøling kan endringene være mer uttalte.

Metode

Beregnet parameter. MCHC er forholdet mellom hemoglobin og hematokritt.

Analyseinstrument: Sysmex XN.

Indikasjon

Utredning av anemi, men gir ingen sikker differensiering mellom ulike anemiformer

Utføres

Hele døgnet

Referanseområde

<3dg:           29,0 - 37,0 g/dl

3dg-2uker:    28,0 - 38,0 g/dl

2uker-2mnd: 29,0 - 37,0 g/dl

2mnd-2år:     30,0 - 36,0 g/dl

2-18 år:        31,7 - 35,7 g/dl

Kvinner:        31,9 – 35,5 g/dl

Menn:           32,8 – 36,6 g/dl

Analytisk variasjon (CV)

1,5 % i nivå 34 g/dL.
Svarvurdering

Høye verdier kan tyde på herditær sfærocytose.

Verdier under nedre referansegrense sees ved hypochrome anemier (jernmangel).

Referanser

Thomas Nebe (J Lab Med 2011;35(1):1–25)
Egne holdbarhetsforsøk
Lazaro Nunes et al (Eur J Appl Physiol 2010 110:191-198)

Kommentar

Analysekode NOR05278

Refusjonskode MB0

Akkrediteringsstatus

Akkreditert
Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf: 51519514

Faggruppe/Seksjon: Hematologi