v. 1.8 MCHC - middel celle Hb-konsentrasjon (014)

 

Prøvemateriale

EDTA-blod

EDTA-glass

Analysevolum 3 ml
Prøvebehandling Feilkilder: Feil oppbevaring. For gammel prøve. For lite blod i glasset. Mangelfull blanding med koageldannelse.
Holdbarhet EDTA-blod er holdbart i 36 timer, men MCHC begynner å synke allerede etter 12 timer. Oppbevares i kjøleskap. Kapillærblod er holdbart i 8 timer.
Metode Beregnet parameter. MCHC er forholdet mellom hemoglobin og hematokritt.
Indikasjon Utredning av anemi, men gir ingen sikker differensiering mellom ulike anemiformer.
Utføres Hele døgnet
Referanseområde

<3dg:           29,0 - 37,0 g/dl

3dg-2uker:    28,0 - 38,0 g/dl

2uker-2mnd: 29,0 - 37,0 g/dl

2mnd-2år:     30,0 - 36,0 g/dl

2-18 år:        31,7 - 35,7 g/dl

Kvinner:        31,9 – 35,5 g/dl

Menn:           32,8 – 36,6 g/dl

Analytisk variasjon (CV) 1 % i nivå 34 g/dL.
Svarvurdering

Høye verdier kan tyde på herditær sfærocytose.

Verdier under nedre referansegrense sees ved hypochrome anemier (jernmangel). Prøver på over 12 timer vil få merknad i kommentarfeltet.

Referanser Thomas Nebe (J Lab Med 2011;35(1):1–25)
Egne forsøk
Kommentar

Analysekode NOR05278

Refusjonskode MB0

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf: 51519514

Faggruppe/Seksjon: Hematologen