MCHC - middel celle Hb-konsentrasjon (014) v. 1.10, 15.11.2022

 

Prøvemateriale

EDTA-blod

EDTA-glass

Analysevolum

3 ml
Feilkilder

Feil oppbevaring. For gammel prøve. For lite blod i glasset. Mangelfull blanding med koageldannelse.

Holdbarhet

EDTA-blod er holdbart i 36 timer ved oppbevaring i kjøleskap fram til analysering.

Kapillærblod er holdbart i 8 timer.

MCHC begynner å synke allerede etter 12 timer, og synker deretter ca 6% pr døgn.

Prøver på over 12 timer vil få merknad i kommentarfeltet.

Metode

Beregnet parameter. MCHC er forholdet mellom hemoglobin og hematokritt.

Indikasjon

Utredning av anemi, men gir ingen sikker differensiering mellom ulike anemiformer

Utføres

Hele døgnet

Referanseområde

<3dg:           29,0 - 37,0 g/dl

3dg-2uker:    28,0 - 38,0 g/dl

2uker-2mnd: 29,0 - 37,0 g/dl

2mnd-2år:     30,0 - 36,0 g/dl

2-18 år:        31,7 - 35,7 g/dl

Kvinner:        31,9 – 35,5 g/dl

Menn:           32,8 – 36,6 g/dl

Analytisk variasjon (CV)

1,5 % i nivå 34 g/dL.
Svarvurdering

Høye verdier kan tyde på herditær sfærocytose.

Verdier under nedre referansegrense sees ved hypochrome anemier (jernmangel).

Referanser

Thomas Nebe (J Lab Med 2011;35(1):1–25)
Egne holdbarhetsforsøk
Lazaro Nunes et al (Eur J Appl Physiol 2010 110:191-198)

Kommentar

Analysekode NOR05278

Refusjonskode MB0

Akkrediteringsstatus

Akkreditert
Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf: 51519514

Faggruppe/Seksjon: Hematologi