fx5E , screeningtest for de vanligste matvarer (242) v. 1.5, 26.09.2018

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1 ml

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig.
Forsendelse ved romtemperatur.

Holdbarhet

Serum/gelglass er holdbart i 10 dager for evt. etterbestilling.

Metode

Fluoroenzym-immunoassay

Indikasjon

         Multiallergentest med de vanligste matvareallergenene: eggehvite, kumelk, hvete, fisk (torsk), peanøtter og soya.

         Screening ved mistanke om straks-allergi mot matvarer. Anvendes fortrinnsvis til yngre barn, eller i andre aldersgrupper der det er vesentlig mistanke om IgE-mediert matvareallergi.

         Det har ingen hensikt å analysere fX5E dersom det er kjent sensibilisering mot minst et av allergenene i panelet.

         Ved mistanke om sensibilisering mot kun et (eller få) spesielt allergen i panelet kan heller spesifikt IgE mot dette (disse) allergenene rekvireres direkte.

Utføres

2 - 3 ganger i uken.

Referanseområde

Negativ

Svarvurdering

         Positiv test tyder på sensibilisering mot et eller flere av allergenene i panelet. Ved positiv test kan det analyseres videre på enkeltallergener i panelet avhengig av klinisk mistanke. Dette bør forhåndsbestilles.

         Ved positiv test der alle allergenene i panelet er negative for spesifikk IgE, kan det foreligge grenseverdier for et eller flere allergener. Dette har vanligvis ingen klinisk betydning.

         Ved negativ test foreligger det (med høy sannsynlighet) ikke sensibilisering mot noen av allergenene i panelet.

Referanser

Se Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Kommentar

Omfatter spesifikke IgE-antistoffer mot:

Eggehvite, kumelk, fisk (torsk), hvete, peanøtter og soya.

 

Analysekode: NPU57688       Ref.kat.: IT3

Rekvisisjonsskjema

Allergirekvisisjon

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Allergi/elektroforese