Mikroskopisk undersøkelse, mikrobiologiske prøver v. 1.5, 16.03.2021

 

 

Indikasjon

Mistanke om infeksjon i vev og hulrom

(artritt, bursitt, pleuritt/empyem, perikarditt, peritonitt, cholecystitt, cholangitt, meningitt, encephalitt)

Prøvemateriale

Abscessmateriale, aspirat, vevsprøver/biopsier, puss og væske fra normalt sterile vev og hulrom (leddvæske, bursavæske, pleuravæske, perikardvæske, ascitesvæske, gallevæske, hematominnhold, cysteinnhold, spinalvæske).

 

Objektglass med prøvematerialet påført og utstrøket. Preparatet tørkes, flammefikseres og legges i plastbeholder før transport.

Prøvemateriale i steril universalkonteiner, minimum 1 ml.

Prøvebehandling

Spinalvæsker oppbevares i romtemperatur

Annet prøvemateriale oppbevares i kjøleskap

Holdbarhet

Mikroskopering er ikke avhengig av levende mikrober, men mikrobene kan lysere ved oppbevaring over tid

Merking av prøve

Fullt navn og fødselsnummer. Prøvetakningsdato. Lokalisasjon.

Metode

Gramfarging og/eller fluorescensfarging (akridin orange). Mikroskopering.

Utføres

Alle dager

Svartid

1 dag

Svar/svarvurdering

Ingen mikrober eller celler påvist

Mikrober og/eller celler påvist

Beskrivelse av mikrobens gramfarge og utseende, grov mengdeangivelse

Påvist mikrobe meddeles rekvirent umiddelbart telefonisk og elektronisk

Kommentar

Det må anføres på rekvisisjonen dersom objektglasset ikke er flammefiksert før transport

Rekvisisjonsskjema

Rosa – Seksjon for bakteriediagnostikk

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi.

Tlf: 51518800

Seksjon for bakteriediagnostikk

Tlf: 51518807

Akkrediteringsstatus

Ikke akkreditert