Øvre luftveisprøver, bakteriologisk dyrkning (A) v. 1.5, 27.11.2022

 

Indikasjon

Komplisert sinusitt, tonsillitt, pharyngitt, abscess 

Terapisvikt eller residiverende infeksjon i sinus, tonsiller eller pharynx

Meningokokk bærerskapsundersøkelse

Prøvemateriale

Penselprøve eller aspirat fra aktuelt område

 

Pusspinne (aluminium/plast/wire) på Amies transportmedium med kull. Flytende Amies medium (eSwab) bør ikke brukes

Steril universalkonteiner

Prøvetaking

Aspirat fra sinus, peroperativ prøve

Skop-veiledet prøve fra sinusutførselsgang

Pensel fra begge tonsiller ved mistanke om tonsillitt

Pensel fra affisert område ved pharyngitt

Abscessaspirat

Holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8 grader)

Sendes laboratoriet snarest. Innen 24 timer ved spørsmål om gonokokker eller meningokokker.

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Eventuelt fullt navn og fødselsnummer.

Metode

Aerob dyrkning. Abscess og sinusprøver: Anaerob dyrkning. Soppdyrkning dersom dette er rekvirert

Utføres

Sykehusprøver: Alle dager

Polikliniske prøver: Mandag til lørdag

Svartid

Sykehusprøver: 

     -Ingen vekst: 1-2 dager, 7 dager ved muggsoppdyrkning

     -Vekst: 1-3 dager, 7 dager ved muggsoppdyrkning

Polikliniske prøver:

     -Ingen vekst: 1-3 dager, 7-8 dager ved muggsoppdyrkning

     -Vekst: 1-4 dager, 7-8 dager ved muggsoppdyrkning

 

Spesielle kliniske problemstillinger kan kreve lengre dyrkningstid.

Viktige funn meddeles forløpende elektronisk, eventuelt i tillegg telefonisk.

Svar/svarvurdering

Ingen vekst

Vekst av normal bakterieflore

Vekst med identifikasjon og eventuell resistensbestemmelse

Laboratoriet kommenterer svaret ut fra mikrobiologiske funn og kliniske opplysninger

Kommentar

Prøvebehandling og vurdering avhenger av angitte klinisk problemstilling.

Mistanke om Neisseria gonorrhoeae, Corynebacterium.difteriae, Francisella tularensis, Fusobacterium necrophorum, Lemierres syndrom eller andre sjeldnere tilstander må oppgis.

«Blind prøve» fra nesehulen har dårlig utsagnsverdi for flora i sinus og anbefales ikke. Anaerob dyrkning av «overfladiske slimhinneprøver» utføres ikke rutinemessig.

Prøve fra sinusutførselsgang har begrenset sensitivitet for soppinfeksjon i sinus.

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for bakteriediagnostikk

Tlf: 51518807

Akkrediteringsstatus Akkreditert