Kreatinin clearance (763)

Kreatinin clearance (763) v. 1.4, 27.02.2020

Prøvemateriale

Urin og serum

Monovetterør og gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

5 mL samleurin/døgnurin og 1 mL serum.

Prøvetaking

Prøve til kreatinin i serum skal tas i urinoppsamlings-perioden (+/-1døgn)

Samletid og urinvolum oppgis.

Minste samletid=4timer.

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig.

Sentrifugeres før analysering.

Holdbarhet

Urin holdbar i 7 døgn.

Serum er holdbart i 7 døgn, over gel 3,5 døgn.

Metode

Fotometri

Indikasjon

Måling av glomerulus-filtrasjonen når estimert glomerulær filtrasjonsrate (eGFR) ut i fra s-kreatinin ikke er egnet.

Spesielt ved tilfeller hvor kreatinin ligger høyt hos pasienter med liten muskelmasse.

For nøyaktig GFR måling anbefales iohexol-clearance.

Se Analyseoversikten til Haukeland universitetssjukehus.

Utføres

Hele døgnet

Referanseområde

K: 88 - 128 mL/min.

M: 97 - 137 mL/min 

(Avhengig av alder og vekt.)

Beregning:

                   Kreatinin i urin (umoL/L) x diurese (mL)

                   ---------------------------------------

                   Kreatinin serum  (umoL/L) x samletid(min.)

Analytisk variasjon (CV)

<2% (U-kreat)

<3% (s-kreat)

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Kommentar

Feilkilder:

Kjøttrike måltider.

Unøyaktig urinoppsamling.

Høy konsentrasjon av glukose, ketonstoffer og ascorbinsyre i serum.

 

Analysekode NPU 14048

Refusjonstakst MB 1

Rekvisisjonsskjema

Serum- og urinrekvisisjon.

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi

Akkrediteringsstatus

Akkreditert