Abatacept

Abatacept v. 1.3, 04.03.2022

 

Prøvemateriale

 Serum

 Gelglass

Analysevolum

 0.5 ml serum pr. analyse som går under biologiske legemidler

Pasientforberedelser

 Prøve til serumkonsentrasjonsmålinger for medikamenter som doseres sjeldnere enn hver 14. dag bør tas som bunnspeil (trough level) før neste   infusjon/injeksjon. Ingen andre pasientforberedelser.

Holdbarhet

 Holdbar 1 uke i kjøleskap, må fryses ved lenger oppbevaring

Indikasjon

 Abatacept (Orencia) er et fusjonsprotein som består av human Fc og det ekstracellulære domenet av CTLA-4. Medikamentet modulerer et   kostimulerende nøkkelsignal som er nødvendig for full aktivering av T-lymfocytter som uttrykker CD28. Abatacept brukes i behandlingen av   revmatoid artritt og juvenil idiopatisk artritt.

 Serumkonsentrasjonsmålinger av biologiske legemidler kan bidra til å optimalisere behandlingen.

Kommentar

 Se Brukerhåndboken til OUS

 Se eventuelt linker til andre biologiske legemidler Biologiske legemidler

Rekvisisjonsskjema

 Se rekvisisjon eller finn rekvisisjon via linken Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier

Avdeling

 Radiumhospitalet,

 Avdeling for medisinsk biokjemi

 Postboks 4953 

 Nydalen

Søkeord

Orencia Biologisk legemidler