Abatacept

Abatacept v. 1.2, 25.02.2020

 

 

Prøvemateriale

 Serum

 Gelglass

Analysevolum

 0.5 ml serum pr. analyse som går under biologiske legemidler

Pasientforberedelser

 Prøve til serumkonsentrasjonsmålinger for medikamenter som doseres sjeldnere enn hver 14. dag bør tas som bunnspeil (trough level) før neste infusjon/injeksjon. Ingen andre pasientforberedelser.

Holdbarhet

 Oppbevares i kjøleskap

Indikasjon

 Serumkonsentrasjonsmålinger av biologiske legemidler kan bidra til å optimalisere behandlingen.

Kommentar

Abatacept (Orencia) er et fusjonsprotein som består av human Fc og det ekstracellulære domenet av CTLA-4. Medikamentet modulerer et kostimulerende nøkkelsignal som er nødvendig for full aktivering av T-lymfocytter som uttrykker CD28. Abatacept brukes i behandlingen av revmatoid artritt og juvenil idiopatisk artritt.

Se linker til andre biologiske legemidler Biologiske legemidler

Rekvisisjonsskjema

 Se rekvisisjon eller finn rekvisisjon via linken Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier

Avdeling

 Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet

 Ullernschaussen 70

 0379 Oslo 

Søkeord

Orencia Biologisk legemidler