Enterovirus - antistoff

Enterovirus - antistoff v. 1.0, 02.03.2020

 

Enterovirus - antistoff

Enterovirus – antistoff (Coxsackievirus gr. A/B, Echovirus) utføres ikke lenger i Norge. I spesielle tilfeller (f.eks. ved mistanke om Bornholmsyke), kan det være aktuelt å videresende Enterovirus – antistoff til utlandet, og laboratoriet kan da kontaktes:

Avdeling for medisinsk mikrobiologi v/Stavanger Universitetssykehus
Se lenke over for kontaktinformasjon.

 

For informasjon om prøvetaking til Enterovirus – antistoff, se lenke:

Enterovirus - Karolinska Universitetslaboratoriet

 

Enterovirus – PCR

Ved mistanke om enterovirusinfeksjon anbefales prøve til
PCR- undersøkelse.
Se
Enterovirus PCR - (vesikkel/sår, nasopharynx, spinalvæske) for prøvetaking (Utføres v/Stavanger Universitetssykehus)


Enterovirus – PCR kan også utføres i blod v/alvorlig infeksjon.

Se Enterovirus PCR - Rikshospitalet (Blod) for indikasjon og prøvetaking.
Enterovirus – PCR i blod kan sendes til avdeling for medisinsk mikrobiologi (Stavanger Universitetssykehus), som videresender prøven.