v. 3.0 Tau total/tau phospho/beta amyloid

Prøvemateriale

Spinalvæske (hemolysefri)

Spesialrør, tilsendte prøveglass (Sarstedt 63.504.027, 5 mL)                                 

Analysevolum

2 mL (40 dråper) spinalvæske

Prøvetaking

Unngå manometerslange ved prøvetaking til analyse av demensmarkører, da kontakt mellom spinalvæske og slangen kan medføre feilaktige prøvesvar.

 2 mL (40 dråper) spinalvæske tappes direkte i tilsendt prøveglass

Synlig blodig eller hemolysert spinalvæske bør ikke benyttes.

Forsendelse

Sendes ved romtemperatur hvis den ankommer laboratoriet innen 7 døgn etter prøvetakning. 

Eller fryses før forsendelse og sendes frosset på tørris. Frossen prøve skal ikke tines før den analyseres.

Indikasjon

Totaltau, fosfotau og β-amyloid analyseres ved utredning av nevrodegenerative demenssykdommer og mild kognitiv svikt. Indikasjon for analyse av 14-3-3-protein er kombinasjon av klinisk mistanke om Creutzfeldt-Jakobs sykdom og samtidig funn av høy totaltau og/eller høy ratio totaltau/fosfotau.

Kommentar

Aktuelle tlf.nr.

Bestilling av prøveglass og rekvisisjon: 67 96 12 00

Analysetekniske spørsmål vedr. analysene totaltau, fosfotau og β-amyloid: 67 96 12 32.

Medisinskfaglige spørsmål inkl. spørsmål om 14-3-3-protein: Rådgivningstelefonen i medisinsk biokjemi: 468 23 138

Demensmarkører i spinalvæske. Prøvene vil bli analysert en gang pr mnd. Egen rekvisisjon skal benyttes

Se også

Totaltau (T-tau) i spinalvæske

Fosfotau (P-tau) i spinalvæske

Rekvirering av analyser og undersøkelser

Prøvebehandling for tilsendte prøver

Analysested

Akershus Universitetssykehus,

Diagnostikk og teknologi,

Sykehusveien 25

1478 Lørenskog.