Kromogranin A (CgA) v. 1.5

Prøvemateriale

Heparinrør uten gel

Heparinrør med gel kan ikke tas

Heparinplasma

Analysevolum

1,0 ml

Prøvebehandling

Prøven må sentrifugeres og plasma avpipetteres innen 1 time

Holdbarhet

Plasma må fryses snarest og innen 24 timer

Forsendelse

Sendes frosset på tørris

Indikasjon

Mistanke om karsinoidtumor, inkludert gastrinom og endokrin svulst i pankreas, småcellet lungecancer eller nevroblastom. Det brukes også ved mistanke om feokromocytom, men ved slike tumores anbefales i første rekke måling av normetanefrin og metanefrin i plasma, eventuelt katekolaminer i døgnurin. Kontroll av pasienter med kjent karsinoidtumor, feokromocytom eller nevroblastom. Eventuelt ved kontroll av yngre pasienter som får langvarig behandling med potente hemmere av syresekresjonen.

Konsentrasjon av kromogranin A er relatert til størrelsen på neuroendokrine tumores og vil være nyttig ved kontroll på behandling.

Kommentar

Se Analyseoversikten til HUS

Analysested

Haukeland Universitetssykehus

Hormonlaboratoriet

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjon

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier