Kromogranin A (CgA)

Kromogranin A (CgA) v. 1.3, 16.01.2019

Prøvemateriale

Serum (kan også tas på Hep/EDTA plasma)

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

1,0 ml

Prøvebehandling

Kan sende sentrifugert gelglass mandag-torsdag, ellers må prøven avpipetteres og fryses.

Holdbarhet

2 døgn i romtemp. Prøven må deretter fryses.

Indikasjon

Mistanke om karsinoidtumor, inkludert gastrinom og endokrin svulst i pankreas, småcellet lungecancer eller nevroblastom. Det brukes også ved mistanke om feokromocytom, men ved slike tumores anbefales i første rekke måling av normetanefrin og metanefrin i plasma, eventuelt katekolaminer i døgnurin. Kontroll av pasienter med kjent karsinoidtumor, feokromocytom eller nevroblastom. Eventuelt ved kontroll av yngre pasienter som får langvarig behandling med potente hemmere av syresekresjonen.

Konsentrasjon av kromogranin A er relatert til størrelsen på neuroendokrine tumores og vil være nyttig ved kontroll på behandling.

Kommentar

Se mer informasjon om KromograninA i Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk biokjemi

Analysested

Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Seksjon for gastromedisin,

Sognsvannsveien 20, Rom D2-1052

0372 Oslo

Rekvisisjon

Ring 23072403 for å bestille rekvisisjoner, eventuelt få den fakset over/sendt på mail.