T4 Fri, FT4 (099) v. 1.21

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1 mL (abs.minimum 125 uL)

Prøvetaking

Prøven til TSH og fritt T4 må tas før pasienten tar dagens tyroksin-dose.

Holdbarhet

Avpippetert serum / serum over gel er holdbart i 6 døgn.

Oppbevares ved 2 - 8 grader, men transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt.

Metode

Immunkjemisk analyse

(CMIA=kjemiluminoscens-mikropartikkelanalyse)

Analyseapparat: Alinity I (Abbott)

Indikasjon

Mistanke om hypertyreose eller hypotyreose. Kontroll ved behandling av tyreoidea-sykdom og pasienter med forstyrret hypofysefunksjon.

FT4 påvirkes ikke av endringer i bindingsproteinene.

Pasienter som behandles med tyroksin for hypotyreose kontrolleres med måling av TSH og fritt tyroksin (FT4)

Utføres

Daglig

Referanseområde

9,5 – 16,0 pmol/L

Nytt referanseintervall på 9,5–16 pmol/L er laget med indirekte metode i 2023 på fra 66 tusen ulike individer.

Det sees ubetydelige kjønns- og aldersforskjeller

 

 

Analytisk variasjon (CV)

7 % i nivå 11,0 – 22,0 pmol/L

Biologisk variasjon

Lett nedsatte verdier hos gravide.

Svarvurdering

s-fritt T4 skal tolkes sammen med s-TSH.

Forhøyede verdier:

Hypertyreose (forhøyet FT4 og supprimert s-TSH), perifer resistens mot tyreoideahormoner (Normal eller forhøyet s-TSH) og oversubstitusjon med tyroksin.

Lave verdier:

Primær hypotyreose (lav FT4 og forhøyet s-TSH) eller sekundær hypotyreose av hypofysær/hypothalamisk årsak (lav FT4 samtidig med lav/normal s-TSH). I slike tilfeller må hypofysefunksjonen undersøkes.

FT4 kan også være lav ved alvorlig generell sykdom, ved undersubstitusjon ved hypotyreose og ved T3-hypertyreose.

Lett nedsatte verdier hos gravide pga. høy konsentrasjon av bindeproteiner, spesielt i siste del av svangerskapet.

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Pakningsvedlegg ifra Abbott

Informasjon ifra glassleverandør (Medkjemi)

Referanseområdet er utarbeidet ved bruk av indirekte metode i 2023 på 66 tusen ulike individer v/Øyvind Skadberg v/SUS

Se også: Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation, 2011; 71: 344–349: Serum TSH reference interval in healthy Finnish adults using the Abbott Architect 2000i Analyzer.

Kommentar

Måleområde: 6,0 – 64,0 pmol/L

Svar utgis med 1 desimal

NPU kode: 03579

Refusjonskategori: MB5

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51 51 95 14

Faggruppe/Seksjon: Immun kjemi

Akkrediteringsstatus

Akkreditert