Acanthamoeba DNA

Acanthamoeba DNA v. 1.0, 30.06.2022

 

Indikasjon

Se lenke for indikasjon

Lenke: Acanthamoeba DNA – Oslo universitetssykehus Ullevål

Prøvemateriale og analysevolum

Se lenke: Acanthamoeba DNA – Oslo universitetssykehus Ullevål

Prøvebehandling

Prøven sendes raskest mulig og helst samme dag.

Oppbevares og forsendes i romtemperatur

 

Se lenke: Acanthamoeba DNA – Oslo universitetssykehus Ullevål

Forsendelse

Prøver må ankomme Avdeling for medisinsk mikrobiologi (SUS) hverdager innen kl: 14:00
(mandag-torsdag), for å sikre forsendelse samme dag.
 Prøver som ankommer etter kl: 14:00, sendes neste hverdag (mandag-torsdag)

 

Se også lenke: Acanthamoeba DNA – Oslo universitetssykehus Ullevål

Analysested

Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Brukerhåndbok: Brukerhåndbok i medisinsk mikrobiologi OUS (labfag.no)

Rekvisisjon: Rekvisisjoner OUS

 

Kommentar

For mer informasjon

Se: Rekvirering av mikrobiologiske analyser