Treponema pallidum (syfilis) antistoff (A) v. 1.5, 14.01.2021

 

 

Indikasjon

Mistanke om syfilis (inkludert nevrosyfilis). Seksuelle overgrep, smitterisiko/ubeskyttet sex, påvist HIV-infeksjon eller gonore. Genitale sår, sjanker, gumma, uveitt, retinitt, aortitt, nevrosyfilis. Oppfølging ved behandling. Screening av blodgivere.  Alle gravide bør tilbys syfilisundersøkelse ved første svangerskapskontroll.  

Prøvemateriale

Serum-gelglass

Analysevolum

0,5 ml

Prøvebehandling

Oppbevares i kjøleskap (2-8 grader)

Sendes laboratoriet snarest. Kan sendes i romtemperatur.

Merking av prøve

Strekkodelapp fra rekvisisjon eller etikettprinter (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

Immunkjemisk kjemi-luminescens-mikropartikkel-analyse (CMIA)

Supplerende tester: TPPA, RPR, IgM (EIA)

Utføres

Mandag-lørdag.

Svartid

0-3 dager ved negativ screeningtest.  Inntil 8 dager ved behov for supplerende tester

Svar/svarvurdering

Reaktiv

Påvist

Ikke påvist

Grenseverdi

Laboratoriet kommenterer resultat ved grenseverdi/reaktiv/påvist.

Kommentar

Ved reaktiv screeningtest utføres supplerende analyser (TPPA, RPR og evt. Syfilis IgM). Laboratoriet kommenterer svaret ut fra analyseresultater og kliniske opplysninger. 

Ingen syfilistester kan skille mellom Venerisk syfilis (Treponema pallidum subsp. palllidum), Yaws(T.pallidum subsp. pertenue), Bejel(T.pallidum subsp. endemicum) og Pinta (T.carateum). Yaws, Pinta og Bejel forekommer svært sjeldent i vestlige land og da som importsykdom. For ytterligere informasjon henvises det til spesiallitteratur.

Rekvisisjonsskjema

Blå – Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Tlf: 51518800
Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk
Tlf: 51518806

Akkrediteringsstatus Akkreditert for Treponema pallidum (syfilis) antistoff (CMIA), TPPA og RPR. Ikke akkreditert for Syfilis IgM (EIA).