Metylfenidat i urin (798)

Metylfenidat i urin (798) v. 1.6, 21.09.2021

Prøvemateriale

Urin.

Monovetteglass.

Analysevolum

5 mL

Pasientforberedelser

Ingen.

Prøvetaking

Urinprøven bør avgis under påsyn, siden det ellers vil være mulig å manipulere prøven under prøveavgivelse, for nærmere detaljer se Veiledere IS-2231 fra Sosial- og helsedirektoratet.

Prøvebehandling

Oppbevares ved 2-8 °C.

Holdbarhet

1 uke ved 2-8 °C.

Merking av prøve

Sett etikett med barkode på langs.

Metode

LC-MS/MS.

Indikasjon

Kontroll av inntak.

Diagnostisere misbruk.

Utføres

Mandag til fredag, dagtid.

Forventet svartid: 3 virkedager.

Referanseområde

Ikke påvist.

Svarvurdering

Analysesvar skal kun brukes i medisinsk sammenheng.

Det utgis kvalitativt svar; påvist eller ikke påvist.

Påvist prøve kan skyldes inntak av metylfenidat, for eksempel Concerta, Equasym Depot, Ritalin, Medikinet og Methylphenidate Sandoz.

Referanser

Farmakologiportalen

Kommentar

Feilkilder:

Forbytting av prøve.

Manipulering av prøven, f.eks. fortynning eller tilsetting av interfererende stoffer.

Urinens representativitet vurderes i sammenheng med målinger av kreatinin og pH.

Rekvisisjonsskjema

Se Rekvirering av laboratorieanalyser

Analysekode: NPU04516.

Refusjonskode: KF2

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Seksjon for kromatografi

Akkrediteringsstatus Ikke akkreditert