Urin, bakteriologisk dyrkning (A) v. 1.7, 27.11.2022

 

Indikasjon

- Øvre UVI (pyelonefritt)
- Residiverende UVI (mer enn 2 per halvår eller mer enn 3 per år)
- Behandlingssvikt
- UVI hos barn
- UVI hos gravide

- UVI hos postmenopausale kvinner
- UVI hos menn
- UVI hos diabetikere
- UVI ved nedsatt infeksjonsforsvar
- UVI ved misdannelse i urinveier
- UVI ervervet på sykehus
- UVI etter urinveisinstrumentering

 

Akutt cystitt hos ellers friske kvinner i alderen 16-55 år kan som regel behandles uten bakteriologisk urindyrkning.

 

Ved asymptomatisk bakteriuri er urinprøve vanligvis kun indisert hos gravide og før invasive urologiske prosedyrer. 

Prøvemateriale

Urin

  1. Midtstrømsprøve
  2. Samlepose fra barn
  3. Permanent blærekateter
  4. Engangskateterisering
  5. Blærepunksjon

 

Transportmedier

  1. Urin tilsatt borsyre
  2. Sterilt uringlass
  3. Urintransportagar (Uricult): Kun aktuelt for prøver tatt fra gravide med spørsmål om asymptomatisk bakteriuri. For andre indikasjoner har transportmediet for lav sensitivitet.

Analysevolum

5-10 ml

Ved bruk av glass tilsatt borsyre, må glasset fylles til streken (20 ml)

Pasientforberedelser

Urinen bør dersom mulig være i blæren minst 2 timer før prøvetakning

Prøvetaking

1.    Midtstrømsprøve

Prøvetaking hos kvinner skjer ved at kjønnsleppene holdes fra hverandre og at den første porsjonen urin kastes. Hos menn holdes på samme måte forhuden tilbake. Inadekvat prøvetaking vil ofte føre til kontaminering og blandingsflora ved dyrkning.

2.    Samlepose fra barn

Perineum vaskes godt før pose påsettes.

3.    Permanent blærekateter

Permanente katetre som har ligget inn mer enn 48 timer vil være kolonisert med mikrober som vanskeliggjør tolkning. Dersom klinisk tegn til urinveisinfeksjon, fjernes gammelt kateter og prøven tas fra nytt kateter, eller hvis mulig som midtstrømsurin. Ta urinprøve etter midtstrømsprinsippet - dvs åpne klemmen på tappeslangen og la noe urin få renne fritt ned i urinposen - steng så tappeslangen med klemmen. Desinfiser prøvetakingstedet (membranen) på tappeslangen med steril kompress med Klorhexidinssprit 5 mg/ml eller Desinfeksjonssprit. La det tørke. Aspirer ut urin med steril sprøyte og spiss. Fyll dette i et uringlass. 

4.    Engangskateterisering

Følg avdelingens prosedyre for RIK/SIK 

5.    Blærepunksjon

Følg avdelingens prosedyre.

Prøvebehandling/

Holdbarhet

Urinprøve skal oppbevares kjølig i påvente av forsendelse.

 a.    Urin tilsatt Borsyre: Holdbarhet 48 timer. Unntaksvis lengre holdbarhet

b.    Sterilt uringlass: Urin holdbar maks 2 timer i romtemperatur. Holdbarhet maks 24 timer ved 4˚C.

c.    Urintransportagar (Uricult): Transportagar bør brukes ved lang transport (over 2 døgn) uten muligheter for nedkjøling av prøvematerialet. Urin tilsatt borsyre foretrekkes der det er praktisk mulig.

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Eventuelt fullt navn og fødselsnummer.

Metode

Bakteriologisk dyrkning og resistensbestemmelse. Soppdyrkning dersom rekvirert.

Utføres

Sykehusprøver: Alle dager

Polikliniske prøver: Mandag til lørdag

Svartid

Sykehusprøver: 

     -Ingen vekst: 1-2 dager, 2-3 dager ved soppdyrkning

     -Vekst: 2-3 dager, 2-4 dager ved soppdyrkning

Polikliniske prøver:

     -Ingen vekst: 1-3 dager, 2-4 dager ved soppdyrkning

     -Vekst: 2-4 dager, 2-5 dager ved soppdyrkning

 

Spesielle kliniske problemstillinger kan kreve lengre dyrkningstid

Funn som har smittevernmessig konsekvens meddeles forløpende telefonisk og elektronisk hos pasienter som er innlagt ved sykehus

Svarvurdering

Ingen vekst

Vekst av blandingsflora som kvantiteres

Urinveispatogene mikrober kvantiteres, identifiseres og resistensbestemmes etter gjeldende retningslinjer

Laboratoriet kommenterer svaret ut fra mikrobiologiske funn og kliniske opplysninger

Kommentar

Materiale og transportmetode må oppgis

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for bakteriediagnostikk.

Tlf: 51518807

Akkrediteringsstatus Akkreditert