Meslingevirus PCR

Meslingevirus PCR v. 2.1, 01.02.2021

Indikasjon

Mistanke om meslingevirus i første sykdomsuke.

Prøvemateriale

Spyttprøve.

Prøven skal tas fra bakre svelgvegg og tonsiller samt prøve fra munnslimhinne ved innsiden av begge kinn og under tungen med samme prøvepinne.

 

EDTA-blod

Urin

 

Sendes på virus transportmedium.

Se: FHI/smittevernveilederen

Prøvebehandling

Se: FHI/Prøvetaking og innsending

Forsendelse

For interne rekvirenter: Skal alltid sendes til avdeling for medisinsk mikrobiologi ved SUS, som videresender denne for undersøkelse.

For eksterne rekvirenter, se prøvebehandling (over)

Analysested

Folkehelseinstituttet

Rekvisisjonsskjema

FHI/Rekvisisjon (remisse for mikrobiologiske undersøkelser)