Kadmium i urin

Kadmium i urin v. 1.3, 29.11.2018

 

Prøvemateriale

Urin (morgenurin)

Sterilinglass eller annet

20 ml metallfritt urinprøverør.

Analysevolum

1 ml

Indikasjon

Mistanke om unormal eksponering. Utredning av tubulær proteinuri

Forsendelse

Sendes i metallfri plastbeholder. Må ikke komme i kontakt med gummi.

Kommentar

Utføres 1 gang per uke.

Se også Analyseoversikten

Analysested

Haukeland Universitetssykehus,

Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier