CYSTATIN-C

CYSTATIN-C v. 1.3, 10.10.2019

Prøvemateriale

Serum

Gelglass, men EDTA-plasma og heparin-plasma kan også benyttes

Analysevolum

0,5 ml

Prøvebehandling

Send  serum eller plasma

Holdbarhet

7 døgn i kjøleskap/7-8 gr C

Indikasjon

Vurdering av nyrefunksjonen, spesielt ved avvikende muskelmasse ( f.eks. ved immobilitet, paralyse, anoreksi, kroppsbygging), barn og eldre. Et alternativ til s-kreatinin som utgangspunkt for estimering av GFR. Kan avsløre fallende GFR tidligere enn s-kreatinin.

Kommentar

Se Cystatin C i OUS’s laboratoriebok

Analysested

Rikshospitalet

Avdeling for Medisinsk biokjemi

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Rekvisisjon

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier. Rekvisisjoner kan bestilles på Rikshospitalet på tlf 23071070