Flowcytometrisk PNH-test

Flowcytometrisk PNH-test v. 1.3, 21.12.2021

 

Prøvemateriale

EDTA-fullblod

EDTA-glass

Analysevolum

2 ml

Forsendelse

Sendes som ekspress over natt

Oppbevares i romtemperatur

Indikasjon

Undersøkelse for paroxysmal nocturnal hemoglobinuri (PNH)

Kommentar

Analysen må være ankommet laboratoriet innen 48 timer.

Tlf. 23 07 49 08

Analysested

Oslo Universitetssykehus

Cellulær immunologi

Ekspedisjon A2. 2069

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon