Calretikulin v. 1.5

 

Prøvemateriale

EDTA-blod

EDTA-rør

Analysevolum

3 mL EDTA-blod

Holdbarhet

3 uker i kjøleskap

Indikasjon

Mistanke om essensiell trombocytose (ET) eller primær-idiopatisk myelofibrose (PMF/IMF).

Diverse

Se Analyseoversikten til HUS

Analysested

Haukeland Universitetssjukehus

Medisinsk genetikk (MGM)

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5020 Bergen

Rekvisisjon

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier